Recently Searched Names
Ayub Yakootah Jamal Tut Gopi nath Hodo Chea Shi Jaswant Yagyasen YUDA ShahyAr Muhammad Zoheret Nana Latifa Aashiyana Tolegen Suck Aban OKEAN Keiki Babu Durga Qalisha Jabir Jaichand Kyine Fatik Skyy Shashi Yessenia Dawei Sasanka Almanzor Zedong Katayoun Taeng Nash Hoa Hatim Hanah Zubeen Shamara Mohamad Sami Thanh Chhean Xiasheng Chandi Kavitha AISYAH? KAmyAr Waleed Iaokim Kenshin Sofiane Nurzhan Eun-Kyung Hamdan OKEAN Kanoa Emani Latipah Tahira Guru Win Ilesh Zuhayr Gatsharan Jaafar Hualing Hansada Muhsin Qiu Boosah Prisana Adelmira Nhan Kayla?
Home > Asian > Cambodian > Boy > Vibol

Meaning of VIBOL

Vibol

Meaning in abundance
Gender Boy
Numerology 6
Origin Khmer
Country Cambodia
Category Khmer
Simmalar Name To Vibol:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Sonbol Hyacinth Girl 5 Iranian Iran Iranian
Ubol lotus flower Girl 5 Thai Thailand Thai
----->