Home > Asian > Kuwaiti > Boy > Faqih

Meaning of FAQIH

Faqih

Meaning wise
Gender Boy
Numerology 5
Origin Arabic
Country Kuwait
Category Arabic

FAQIH Name PopularitySimmalar Name To Faqih:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category

----->