Home > Asian > Bhutani > Boy > butsuju

Meaning of BUTSUJU

butsuju

Meaning Buddha Life
Gender Boy
Numerology 6
Origin Buddhist
Country Bhutan
Category Buddhist

BUTSUJU Name PopularitySimmalar Name To butsuju:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Ruju Soft Girl 7 Hindu India Hindu

----->