Home > Asian > Singaporean > Girl > Y

Singaporean Girl Names Starting With y

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y ZName Meaning Gender Numerology
Ya graceGirl 8
Yan swallow bird gorgeousGirl 4
Yanmei Beijing plumGirl 4
Yanyu Beijing jadeGirl 5
Yaying jade flowerGirl 9
Yazhen jade gemGirl 7
Yet Kwai beautiful as a roseGirl 4
Ying clever eagleGirl 1
Yingtai flower terraceGirl 4
Yow feminineGirl 9
Yu jade rainGirl 1
Yu-jun from ChongchingGirl 1
Yuan shining peaceGirl 7
Yubi jade emeraldGirl 3
Yue moonGirl 6
Yuet moonGirl 8
Yuke jadeGirl 8
Yuming jade brightnessGirl 8
Yun cloudGirl 6
Yunru charming seemingGirl 9
Yusheng jade birthGirl 9


NEWLY ADDED ARTICLES
Around The Angelsname
Around The Angelsname