Home > Indian > Telugu > boy > kanj

Meaning of KANJ

kanj

Meaning Lord Brahama
Gender Boy
Numerology 9
Origin TELUGU
Country INDIA
Category TELUGU

KANJ Name PopularitySimmalar Name To kanj:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Kanj LordBrahma Boy 9 Hindu India Hindu
Kanj Lord Brahama Boy 9 SANSKRIT INDIA SANSKRIT
Kanj Lord brahma Boy 9 Bengali Bangladesh Bengali
Kanj Lord Brahama Boy 9 TAMIL INDIA TAMIL
Kanj Lord Brahama Boy 9 TELUGU INDIA TELUGU
----->