Home > Indian > hindu > boy > Jiten

Meaning of JITEN

Jiten

Meaning TBD
Gender Boy
Numerology 4
Origin Hindu
Country India
Category Hindu

JITEN Name PopularitySimmalar Name To Jiten:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Hiten Theheart Boy 2 Hindu India Hindu
Jiten TBD Boy 4 Hindu India Hindu
Miten Malefriend Boy 7 Hindu India Hindu
Hiten Boy 2 SANSKRIT INDIA SANSKRIT
Miten Male friend Boy 7 SANSKRIT INDIA SANSKRIT
Jiten Victorious Boy 4 Bengali Bangladesh Bengali
Miten Male friend Boy 7 Bengali Bangladesh Bengali
Hiten TBD Boy 2 TAMIL INDIA TAMIL
Miten Male friend Boy 7 TAMIL INDIA TAMIL
Hiten Boy 2 TELUGU INDIA TELUGU
Miten Male friend Boy 7 TELUGU INDIA TELUGU
----->