Home > Asian > Chinese > boy > Xiu

Meaning of XIU

Xiu

Meaning cultivated
Gender Boy
Numerology 9
Origin Chinese
Country China
Category Chinese

XIU Name PopularitySimmalar Name To Xiu:-
Name Meaning Gender Numerology Origin Country Category
Atraiu Greatwarrior Boy 7 Hindu India Hindu
Atraiu Great Warrior Boy 7 SANSKRIT INDIA SANSKRIT
Liu flowing Boy 6 Chinese China Chinese
Qiu autumn Boy 2 Chinese China Chinese
Xiu cultivated Boy 9 Chinese China Chinese
Atraiu Great Warrior Boy 7 TAMIL INDIA TAMIL
Atraiu Great Warrior Boy 7 TELUGU INDIA TELUGU

----->