Home > Asian > Singaporean > Boy > X

Singaporean Boy Names Starting With x

Girl A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Girl
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
Boy
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y ZName Meaning Gender Numerology
Xiang circling in air like a birdBoy1
Xianliang worthy brightnessBoy1
Xiaobo little wrestlerBoy3
Xiaodan little dawnBoy5
Xiaojian little healthyBoy2
Xiaosi filial thoughtsBoy5
Xiaowen filial, civilBoy1
Xiasheng little birthBoy6
Xin newBoy2
Xing arisingBoy9
Xiu cultivatedBoy9
Xue studiousBoy5
Xueqin snow-white celeryBoy9
Xueyou studious and friendlyBoy3